Dr. Julio Villalobos Hidalgo

Autor / Autora
Professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctor en Medicina i Cirurgia. Enginyer Industrial Ph.D. Especialista en Medicina Intensiva. Diplomat en Sanitat i Gerència d'Hospitals.
La COVID-19 a les residències geriàtriques: on som un any després? Promoció de la salut

La COVID-19 a les residències geriàtriques: on som un any després?

En aquest article els professors Julio Villalobos i Marco Inzitari analitzen l’evolució de la COVID-19 a les residències geriàtriques.